Giải đề TOEIC Format mới 2019 – Bài 9

Series hướng dẫn giải chi tiết bộ đề TOEIC NEW FORMAT - BÀI 9

Phần Reading TOEIC đề ETS 2019 – Bài 9 (phần 6,7)

Bạn đang luyện đề TOEIC ETS 2019, tuy có key nhưng không được giải bài chi tiết. Bạn lan man không biết mình sai mà sai chỗ nào, nếu đúng thì nhằm khi do lụi, hoặc cũng không biết là chi tiết mình có tìm dữ kiện đúng hay không.

Thì nay, FireEnglish chia sẻ cho bạn bài giải phần Reading TOEIC đề ETS 2019. Bài giải chi tiết, cụ thể và rõ ràng. Trong quá trình chữa bài, cô giáo có đọc các câu Tiếng Anh nên là bạn cũng có thể luyện nghe luôn nhé.

Dành ra cho mình thời gian mỗi ngày để luyện đề và thêm khoảng 30 phút để xem video giải đề của FireEnglish. Bạn vừa được chỉ rõ đúng – sai ở bài làm của mình, được luyện nghe, và được tổng hợp các từ vựng/ngữ pháp cần để note lại. Tiết kiệm kha khá thời gian của bạn đấy!

Giờ thì sẵn sàng ngồi vào bàn, lấy bài TOEIC mình đã làm ra và chữa bài nào !

Bạn chữa  đề xong chưa nhỉ? Bạn đã note lại những từ vựng/ngữ pháp cần ôn sau giải đề chưa? FireEnglish có note lại cho bạn các từ vựng cần chú ý cho đề bài số 9 này, bạn xem tiếp nhé!

Từ vựng

  • Registration (n) /ˌredʒɪˈstreɪʃn/: sự đăng ký
  • Exhibitor (n) /ɪɡˈzɪbɪtər/: người trưng bày (triển lãm)
  • Discount (v) /ˈdɪskaʊnt/: Khuyến mãi/Chiết khấu
  • Removal (n) /rɪˈmuːvl/: Sự di dời, di chuyển
  • Rental (n) /ˈrentl/: Số tiền thuê/Cho thuê
  • Botanical (adj) /bəˈtænɪkl/: (thuộc) thực vật học
  • Horticultural (adj) /ˌhɔːtɪˈkʌltʃərəl/: do làm vườn sản xuất ra
  • Cost – effective (adj) /ˌkɒst ɪˈfektɪv/: mang lại lợi nhuận
  • Patron (n) patron: người bảo trợ, hỗ trợ
  • Emblem (n) /ˈembləm/: vật tượng trưng, biểu tượng
**Xem thêm**
Khóa TOEIC Luyện đề Cấp tốc: https://fireenglish.edu.vn/luyende 
Khóa TOEIC One Direction 450, 550, 750: https://fireenglish.edu.vn/yourtoeic750

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *